Westerdijk Schilders
 home   wie zijn wij?   projecten   links 
 
Herstel schilderwerk aan gevelstenen Doopsgezinde Gemeente Heerenveen (2009)
 
Opdracht Doopsgezinde Gemeente Heerenveen: Herstel schilderwerk aan gevelstenen hoofdingang kerkgebouw (bouwjaar 1762).

In september 2008 kreeg ik de opdracht om de heraldische kleuren te herstellen. In de zomer van 2009 is dit werk uitgevoerd. Hierbij is er weer veel overleg geweest met de heer Broersma van de Fryske Rie foar Heraldyk.

De onthulling van de gerestaureerde gevelsteen vond plaats op 12 september 2009. Lees ook het artikel Doopsgezinde gevelsteen in Heerenveen gerestaureerd op de website van het Friesch Dagblad.


<< Overzicht projecten
  Herstel schilderwerk aan gevelstenen Doopsgezinde Gemeente Heerenveen

Onthulling gevelsteen Doopsgezinde Gemeente Heerenveen